Stem masterointi

moniraitamasterointi stemmamasterointi
Stemmamasterointi antaa uusia ulottuvuuksia masteroinnille.

Stem masterointi tai stemmamasterointi eroaa tavallisesta masteroinnista siinä, että stem masteroinnissa käsitellään useampaa stereo/monoraitaa yhden stereoraidan sijasta. Eri raitoja voidaan käsitellä itsenäisesti eri prosessointiketjuilla. Lopulta eri raidat summataan stereoraidaksi ja master on valmis. Erilaisia stemmaraitoja ovat tyypillisesti: lauluraita, bassoraita, rumpuraita, syntikkaraita, kitararaita.

Miksi sitten stem masterointia käytetään? Tällöin masteroija saa enemmän kontrollia masterointiin. Hän voi miksata biisistä parhaat puolet esiin säätämällä eri stemien keskinäistä voimakkuussuhdetta, sekä prosessoimalla raitoja itsenäisesti. Jotkut ovat sitä mieltä että stem masterointi on vähän sellasta hämärää toimintaa. Ajatuksen takana on se, että miksaajan tulisi toimittaa valmis paketti ja näkemys masteroijalle. Eikä masteroijan tulisi mennä enää sorkkimaan miksaajan työtä. Lue lisää masterointipalveluista.

Miten stem masterointi eroaa miksaamisesta?

Stem masterointi eroaa hyvin paljon miksaamisesta. Miksaaminen on aivan eri juttu kuin stem masterointi. Miksaamisessa säädetään biisin balanssi kohdilleen, lisätään efektit ja dynamiikkaprosessointi. Toki stem masteroinnissa pystytään balanssiin vaikuttamaan, mutta miksausvaiheessa tehdään tarkempaa balanssien asettelua. Kuten laitetaan rummut ryhmään ja säädetään niille oma balanssi. Masteroija toimii eri tavalla kuin miksaaja. Masteroija käyttää hyväkseen miksausta ja tuo siitä esiin parhaat puolet. Lue lisää masteroinnin hinnasta.

Mitä on stemmamasterointi
Yksittäisten kanavien luominen ryhmiksi (stemeiksi) ja siitä eteenpäin masteroijalle.

Stemmamasterin teko

Stem masterointi on pitkälti samanlainen prosessi kuin stereotiedoston masterointi. Alussa tulee heti se eri että perinteisessä masteroinnissa käsitellään stereoraitaa, kun taas stemmamasteroinnissa käytetään useita stereo/mono raitoja. Tästä eteenpäin masteroija luo stemeistä (ryhmistä) balanssin ja ajaa sen masterointiketjunsa läpi: signaalin optimointi (gain staging). EQ, kompressio, stereo kuvan levitys, limitointi. Kun masterointi on valmis, tarkastetaan, että master soi eri soittosysteemeissä tasalaatuisella tavalla. Tämän jälkeen tiedostoon koodataan samat tiedot mitä perinteisessä masterissa. Kyseessä kun on stereo muotoinen master tiedosto.

Masterointi tekee levysi valmiin julkaistavaksi.

Vieritä ylös